In English
Organic Sweden är en intresseorganisation för alla som vill verka för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden arbetar också för att öka kunskapen och engagemanget kring ekologisk produktion och konsumtion.

Vad vi tror på

Ekologisk produktion och konsumtion är det mest hållbara, både för vår hälsa, för djuren och naturen. Det är drivkraften bakom vårt arbete inom Organic Sweden.

Stor potential

Det finns en stor potential i en ökad ekologisk produktion, både för lantbruket, för livsmedelsföretag och för svensk export.

Våra mål

Försäljningen av ekologiska livsmedel ska motsvara 20% av den totala livsmedelsförsäljningen år 2020. Exporten av ekologiska livsmedel från Sverige ska uppgå till 20 miljarder år 2020.

Vad vi gör

Kommunikation

Organic Sweden bidrar till ökad kunskap och därmed till ökat engagemang för ekologisk produktion och konsumtion.

 • Vi har djup kunskap om ekologisk produktion
 • Vi kan den ekologiska marknaden
 • Vi känner den ekologiska konsumenten
 • Vi har inblick i de ekologiska företagens verksamhet
 • Vi vet vad som krävs för att exportera ekologiska livsmedel
 • Vi har koll på trender inom det ekologiska området i och utanför Sverige

Försäljning och Export

Organic Sweden arbetar för en kraftfullt ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Vi gör detta bland annat genom;

 • Producentsamarbeten
 • Bearbetning av dagligvaruhandeln på utvalda exportmarknader
 • Exportseminarier för utbyte av kunskap och erfarenheter av export
 • Deltagande på mässor som Nordic Organic Food Fair i Malmö och BioFach i Nürnberg
 • Samarbete med KRAV och Business Sweden kring export
 • Politikerkontakter för ökade exportsatsningar

Påverkansarbete

Organic Sweden arbetar för ökad kunskap och ökat engagemang för ekologisk produktion och konsumtion bland våra beslutsfattare.

 • Vi har utarbetat förslag till den nationella livsmedelsstrategin för Sverige i skriften ”Samling ger eko!”
 • Vi har dialog med våra beslutsfattare för att lyfta viktiga och aktuella frågor
 • Vi samarbetar med Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, Naturskyddsföreningen som driver samma frågor
 • Vi samarbetar även med Organic Denmark och andra internationella organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter

 

Medlemmar

Organic Swedens medlemmar representerar hela livsmedelskedjan – från ekologiska lantbruk och mindre producenter, till stora livsmedelsföretag, handeln, grossistled och konsumentorganisationer.

 • Beras
 • Almnäs Bruk
 • Arla Foods
 • Arvid Nordquist
 • Axfood
 • COOP
 • Ekologisk Fjäderfäproduktion
 • Ekologiska Lantbrukarna
 • EkoMatCentrum
 • Hornuddens Trädgård
 • Jannelunds Gård
 • Kakaw
 • KRAV
 • Lantbrukarnas Ekonomi
 • Martin & Servera
 • Melins Lamm
 • Menigo
 • Mällby Lantgård
 • Nathalies Direct Trade
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordic Organic Food Fair
 • Pulken Invest
 • Saltå Kvarn
 • Scandinavian Organics
 • Sjölunda Gård
 • Smakis/Kalasföretaget
 • The Plant – Food That Works
 • Torfolk Gård
 • U&We
 • Årstiderna

Bli medlem i Organic Sweden

• Inom Organic Sweden har du möjlighet att:
– Delta i gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter
– Delta i gemensamma exportaktiviteter
– Delta i gemensamma montrar på utvalda mässor
– Bidra till dialog för att balansera utbud och efterfrågan
– Utbyta kunskap och erfarenheter med andra företag och organisationer
– Vara med och påverka!

• Enskilda personer betalar 900 kr/år i medlemskap.

• Företag och organisationer betalar enligt en trappa:
– Företag omsättning < 10 Mkr/år = 1.500 kr/år
– Företag omsättning 10-25 Mkr/år = 7.500 kr/år
– Företag omsättning 25-150 Mkr/år = 15.000 kr/år
– Företag omsättning > 150 Mkr/år = 25.000 kr/år

 

Fyll i ditt namn eller din organisation och en e-postadress så kontaktar vi dig!Vår styrelse

andre
Charlotte Bladh André

Ekorrens Ekologiska/Futerra, ordförande

Christoffer Carlsmose
Christoffer Carlsmose

Menigo

Skärmavbild 2016-06-09 kl. 19.45.55
Paula Cederberg

Ekologiska Lantbrukarna

Johan Cejie
Johan Cejie

KRAV

anders-heimer
Anders Heimer

Morgonhöjdens Eko, ekonomi

Inger Källander
Inger Källander

Motus Media, sekreterare

mikael-r
Mikael Robertsson

Mikrob

tollmar
Carina Tollmar

Oatly

johan-u
Johan Ununger

Saltå Kvarn

info@organicsweden.se

Organic Sweden
Gäverstad gård
614 94 Söderköping

Org. nr.  802489-3060