In English
Organic Sweden är en intresseorganisation för alla som vill verka för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden arbetar också för att öka kunskapen och engagemanget kring ekologisk produktion och konsumtion.

Vilka vi är

Organic Sweden är branschorganisation för alla aktörer på ekomarknaden. Bland våra medlemmar finns hela livsmedelskedjan representerad, stora som små. Organic Sweden bildades av ett stort antal företag och organisationer för två år sedan. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar som ser värdet i att samverka för att öka försäljningen och exporten av ekologiska livsmedel. Vi arbetar också för att skapa opinion. Genom att öka kunskapen och engagemanget kring eko stärker vi tillväxten i det svenska ekologiska lantbruket, i handeln, på nya exportmarknader, i politiken och bland svenska konsumenter.

Vad vi tror på

Ekologisk produktion och konsumtion är det mest hållbara, både för vår hälsa, för djuren och naturen. Det är drivkraften bakom vårt arbete inom Organic Sweden.

Stor potential

Det finns en stor potential i en ökad ekologisk produktion, både för lantbruket, för livsmedelsföretag och för svensk export.

Vad vi gör

Kommunikation

Organic Sweden bidrar till ökad kunskap och därmed till ökat engagemang för ekologisk produktion och konsumtion.

 • Vi har djup kunskap om ekologisk produktion
 • Vi kan den ekologiska marknaden
 • Vi känner den ekologiska konsumenten
 • Vi har inblick i de ekologiska företagens verksamhet
 • Vi vet vad som krävs för att exportera ekologiska livsmedel
 • Vi har koll på trender inom det ekologiska området i och utanför Sverige

Försäljning och Export

Organic Sweden arbetar för en kraftfullt ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Vi gör detta bland annat genom;

 • Producentsamarbeten
 • Bearbetning av dagligvaruhandeln på utvalda exportmarknader
 • Exportseminarier för utbyte av kunskap och erfarenheter av export
 • Deltagande på mässor som Nordic Organic Food Fair i Malmö och BioFach i Nürnberg
 • Samarbete med KRAV och Business Sweden kring export
 • Politikerkontakter för ökade exportsatsningar

Påverkansarbete

Organic Sweden arbetar för ökad kunskap och ökat engagemang för ekologisk produktion och konsumtion bland våra beslutsfattare.

 • Vi har utarbetat förslag till den nationella livsmedelsstrategin för Sverige i skriften ”Samling ger eko!”
 • Vi har dialog med våra beslutsfattare för att lyfta viktiga och aktuella frågor
 • Vi samarbetar med Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, Naturskyddsföreningen som driver samma frågor
 • Vi samarbetar även med Organic Denmark och andra internationella organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter

 

Medlemmar

Organic Swedens medlemmar representerar hela livsmedelskedjan – från ekologiska lantbruk och mindre producenter, till stora livsmedelsföretag, handeln, grossistled och konsumentorganisationer.

 • Beras
 • Almnäs Bruk
 • Arla Foods
 • Arvid Nordquist
 • Axfood
 • COOP
 • Ekologisk Fjäderfäproduktion
 • Ekologiska Lantbrukarna
 • EkoMatCentrum
 • Hornuddens Trädgård
 • Jannelunds Gård
 • Kakaw
 • KRAV
 • Lantbrukarnas Ekonomi
 • Martin & Servera
 • Melins Lamm
 • Menigo
 • Mällby Lantgård
 • Nathalies Direct Trade
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordic Organic Food Fair
 • Pulken Invest
 • Saltå Kvarn
 • Scandinavian Organics
 • Sjölunda Gård
 • Smakis/Kalasföretaget
 • The Plant – Food That Works
 • Torfolk Gård
 • U&We
 • Årstiderna

Bli medlem i Organic Sweden

• Inom Organic Sweden får du :

 • Tillgång till ett värdefullt nätverk med företag som har samma vision.
 • Möjlighet att själv vara med och påverka med den kunskap och erfarenhet du har.
 • Delta på Ekologiska Framtidsdagen till reducerad kostnad (50 %).
 • Gemensam medverkan och aktiviteter på ekomässorna NOFF och Biofach.
 • Delta på nätverksträffar och andra aktiviteter som Organic Sweden anordnar. 
 • Erbjudande om att själv vara med och arrangera aktiviteter. I samband med detta lyfter vi fram ditt företag i våra kanaler.
 • Bevakning av nyheter som rör den ekologiska marknaden.
 • Tillgång till kunskapsbas kring försäljningsutveckling, marknads- och konsumenttrender etc. på ekomarknaden.

• Enskilda personer betalar 900 kr/år i medlemskap.

• Företag och organisationer betalar enligt en trappa:
– Företag omsättning < 10 Mkr/år = 1.500 kr/år
– Företag omsättning 10-25 Mkr/år = 7.500 kr/år
– Företag omsättning 25-150 Mkr/år = 15.000 kr/år
– Företag omsättning > 150 Mkr/år = 25.000 kr/år

 

Fyll i ditt namn eller din organisation och en e-postadress så kontaktar vi dig!Vår styrelse

andre
Charlotte Bladh André

VD

Christoffer Carlsmose
Christoffer Carlsmose

Menigo

Anita Falkenhek
Anita Falkenek

KRAV

anders-heimer
Anders Heimer

Morgonhöjdens Eko

Inger Källander
Inger Källander

Motus Media

mikael-r
Mikael Robertsson

Mikrob

Niels Andresen
Niels Andresen

Ekologiska Lantbrukarna

johan-u
Johan Ununger

Saltå Kvarn, ordförande

info@organicsweden.se

Organic Sweden
Gäverstad gård
614 94 Söderköping

Org. nr.  802489-3060