Organic Sweden

Oseriös debatt vilseleder

Internationella studier visar allt oftare att ekologiskt lantbruk gör stor samhällsnytta inom områden som miljö, biologisk mångfald och hälsa. Världen börjar bli överens, men i svensk media syns några få ekokritiska professorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gång på gång framföra sina onyanserade, kategoriska och osakliga argument. Vi är många som arbetar med ekologisk livsmedelsproduktion som tröttnat på detta och hoppas på en mer korrekt och nyanserad bild kring ekologisk forskning, produktion och konsumtion.

Det ekologiska lantbruket har genomgått en fantastisk resa i Sverige. Från att för 40 år sedan ha varit i sin linda, till att i dag vara ett lantbruk som driver teknik- och kunskapsutveckling framåt. Innovationer vad gäller maskiner och nya tekniker anpassade för ekologisk odling fullkomligt exploderar. Precis som konsumtionen av ekologisk mat, som ökade med nära 40 procent under 2015. Det ekologiska lantbruket har gått från att ha varit en alternativ odlingsmetod, byggd på ideologisk grund – till att ha ett starkt vetenskapligt stöd för de ekologiska produktionsmetoderna.

De övergripande slutsatserna från flera stora internationella forskningsrapporter är att ekologiskt lantbruk bidrar positivt till samhällsnytta inom områden som hälsa, miljö och biologisk mångfald, men självklart också att det kan förbättras för att matcha kraven på långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Tidigare i år publicerades en studie från Washington State University som jämfört ekologiskt och konventionellt jordbruk under 40 år. Andra exempel är IAASTD, som genomfört den hittills största tvärvetenskapliga utvärdering av jordbruket i världen på uppdrag av Världsbanken och en rad FN-organ, liksom rapporter ledda av FNs klimatpanel och senast en stor forskningsstudie från ICROFS i vårt grannland Danmark.

I svenska medier rapporteras sällan om resultaten från dessa stora internationella studier. Eller så blir rapporteringen gärna osaklig eller vilseledande. Ett exempel är den stora danska forskningsrapporten som publicerades tidigare i år (TT 30/1). Trots att resultaten sa att ekologiskt lantbruk gör stor samhällsnytta, valde svensk media en tydligt negativ vinkling med rubriker som ”Forskare ifrågasätter nyttan med ekomat”. Forskarna själva lyfte på ögonbrynen och kommenterade den svenska rapporteringen så här: ”Ett antal svenska medier tar felaktigt ICROFS nya forskningssyntes till intäkt för att ekologi varken gagnar hälsa eller miljö. Det är inte korrekt. Syntesens slutsats är tvärtom att ekologi generellt sett har en positiv påverkan på bägge delar”.

Det senaste exemplet är debattartikeln i (DN 17/7) skriven av Torbjörn Fagerström och Jens Sundström, som tillhör en ekokritisk skara vid SLU. Artikeln baseras på en rapport från Livsmedelsverket, som jämför det ekologiska och konventionella jordbrukets miljöpåverkan. Fagerström och Sundström använder rapporten för att dra slutsatsen att ekologiskt lantbruk inte är bra för miljö och hälsa. Livsmedelsverket följer upp artikeln med en offentlig kommentar som säger att slutsatserna inte har något stöd i deras rapport och rapportförfattarna själva skriver i en replik (DN 19/7): ”Ekologiskt jordbruk presterar alltså generellt sett bättre än konventionellt jordbruk från ett lokalt och regionalt miljöperspektiv, men det har inte nödvändigtvis en lägre miljöpåverkan per producerad enhet.”

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för de ekologiska produktionsmetoderna, vilket vi hoppas få höra mer om i den svenska mediedebatten. Vi som driver ekologiska lantbruk och livsmedelsföretag ser dagligen på nära håll vad den ekologiska produktionen bidrar med. Vi ser minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag, fler fjärilar, humlor och bin kring våra åkrar och hagar, hur djur får utlopp för sina naturliga beteenden och hur växtföljder gynnar jordarnas bördighet. Många konsumenter flyttar handen i hyllan och väljer medvetet mat som bidrar till dessa värden – något som gynnar lantbruk och företag som prioriterar hållbarhetsarbete. Och på sikt även vår planet.

Adam Arnesson, ekologisk lantbrukare på Jannelunds Gård, pressansvarig Organic Sweden

Charlotte Bladh André, ordförande Organic Sweden