I Bryssel pågår just nu en process kring en ny lag som ska ersätta dagens gemensamma lagstiftning för ekologisk produktion inom EU.

Read More