OM ORGANIC SWEDEN

Organic Sweden är branschorganisationen för alla aktörer på ekomarknaden som vill samverka för ökad försäljning och export av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Och för ökad kunskap och därmed ett större engagemang för ekologisk produktion och konsumtion.
null

Organic Sweden bildades under 2014 av ett stort antal företag och organisationer som alla efterfrågade en branschorganisation för aktörerna på den ekologiska marknaden. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar som ser värdet i att samverka för att öka försäljningen och exporten av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel för att på olika sätt ta vara på det växande marknadsutrymmet både i Sverige och internationellt.

Som medlem i Organic Sweden stödjer du en organisation som driver frågor som är viktiga för alla på ekomarknaden. Genom att öka kunskapen och engagemanget kring ekologisk produktion och konsumtion stärker vi tillväxten i det svenska ekologiska lantbruket, i handeln, på nya exportmarknader, i politiken och bland svenska konsumenter.

Kommunikation

Organic Sweden arbetar för att bidra till ökad kunskap och därmed ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion och konsumtion. Vi vill också bidra till att stärka aktörerna på ekomarknaden genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog. Vi arbetar dagligen med att följa och förmedla nyheter som rör den ekologiska marknaden. Vi arrangerar egna konferenser och event där vi lyfter frågor som vi och våra medlemmar vill driva, bland annat det årliga evenemanget Ekologiska Framtidsdagen. Vi blir ofta tillfrågade om att medverka i intervjuer, genomföra utbildningar, hålla föredrag och delta i debatten på olika sätt.

Försäljning & Export

Organic Sweden verkar för en kraftfullt ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel från Sverige. I samverkan med företag och organisationer med samma mål, som KRAV och Business Sweden, arbetar vi nu fram en nationell exportstrategi för svenska ekologiska livsmedel. Organic Sweden genomför utbildningar, seminarier och workshops för företag som vill exportera ekologiska livsmedel. Vi deltar på internationella mässor som Nordic Organic Food Fair i Malmö, Biofach i Tyskland och NOPA i Hongkong.

Dialog & Policy

Organic Sweden håller dialog med beslutsfattare, såväl med politiker i regering och riksdag som med ledande personer i företag och organisationer. På så sätt vill vi underlätta arbetet för uppsatta mål, samt delaktigheten i utformningen av åtgärder för en bra ekologisk utveckling och ökad försäljning av ekologiska och KRAV-märkta produkter. Vi arbetar även för att skapa opinion kring frågor som på olika sätt kan underlätta för aktörerna på den ekologiska marknaden.

18

Ekologisk jordbruksareal.*
Mål: 30% 2030

36

Offentlig ekokonsumtion.*
Mål: 60% 2030

0
%

Ekoandelen av livsmedelsförsäljningen.*
Mål: 20% 2020

0
milj kr

Ekologisk livsmedelsexport.*
Mål: 2 miljarder 2020