Att ekologisk produktion kan ge lägre skördar och därför tar mer mark i anspråk i Sverige och övriga Nordeuropa har diskuterats tidigare. Men behovet av mer mark kan inte automatiskt översättas till större klimatpåverkan, skriver företrädare för flera organisationer.