Ekologiska Lantbruksbarometern är den första större undersökning som genomförs med fokus på de ekologiska lantbrukarna i Sverige.Read More